Fizyka, animacje HTML5 Canvas

Po kliknięciu nazwy poniżej wyświetlana jest animacja "HTML5 Canvas".
Proszę kliknąć "Powrót" w przeglądarce, żeby wrócić do tego panelu menu.

HTML5 Canvas
Ciepło właściwe to ilość ciepła potrzebna do ogrzania 1 kg ciała o 1ºC. Wielkość ciepła, jakie musimy dostarczyć, jest proporcjonalna do masy ciała i zmiany temperatury.
HTML5 Canvas
Przemiana izobaryczna. Gdy temperatura zmienia się  o 1 ℃, objętość zmienia się o 1/273 objętości w temperaturze 0 ℃ , zgodnie z prawem Gay-Lussaca.


HTML5 Canvas
Temperatura nie musi ulec zmianie w przypadku rozprężania gazu.
HTML5 Canvas
Gwałtowne rozprężanie gazu w prawym pomieszczeniu powoduje obniżenie jego temperatury i w efekcie pobór ciepła, a sprężania gazu w lewym powoduje wzrost temperatury i oddawanie ciepła.
HTML5 Canvas
Zmiana energii wewnętrznej to suma ciepła i pracy: ΔU = W + Q. Jeżeli nie uwzględniamy konwencji znaków podstawiając wartości bezwzględne pracy i ciepła, wtedy znak należy uwzględnić we wzorze.
HTML5 Canvas
It composes of the explanation of the theorem of Ticarats and Sampacata in three dimensions given to the frequency and the wall where the gas molecule (monatomic molecule) runs against a wall.

Elektromagnetyzm    Baterie   Fale   Dźwięk   Światło  Mechanika  Termodynamika Szczególna teoria względności   To top page