Fizyka, animacje HTML5 Canvas

Po kliknięciu nazwy poniżej wyświetlana jest animacja "HTML5 Canvas".
Proszę kliknąć "Powrót" w przeglądarce, żeby wrócić do tego panelu menu.

HTML5 Canvas

Listki elektroskopu odchylają się i opadają w zależności od tego, czy są naładowane, czy nie.Listki elektroskopu odchylają się i opadają w zależności od tego, jak przemieszczają się swobodne elektrony.

HTML5 Canvas

Prąd płynie w prawo, choć elektrony przesuwają się w lewo.

HTML5 Canvas
Pokazano zmiany potencjału w prostym obwodzie elektrycznym. Potencjał jest reprezentowany przez wysokość.
HTML5 Canvas
Pokazano związek między natężeniem prądu i napięciem w obwodzie z dwoma opornikami połączonymi szeregowo lub równolegle. Potencjał jest reprezentowany przez wysokość.  
HTML5 Canvas
Potencjał obu końców galwanometru w środku staje się równy gdy stosunek oporów z przodu jest równy stosunkowi oporów tylnych; w takiej sytuacji przez galwanometru nie płynie prąd.  
HTML5 Canvas
Wyjaśnia spadek napięcia na zaciskach ogniwa (związany z jego oporem wewnętrznym) gdy czerpiemy z niego prąd. Potencjał jest reprezentowany przez wysokość. 
Kondensator zmienny w obwodzie
HTML5 Canvas
Kondensator o zmiennej pojemności podłączony do stałego napięcia. Obserwujemy zmiany ładunku na okładkach kondensatora wraz ze zmianą ich odległości.

Łączenie kondensatorów
HTML5 Canvas
Zostały pokazane relacje między ładunkiem, a różnicą potencjałów w kondensatorach połączonych szeregowo i równolegle.
Ładowanie kondensatorów
HTML5 Canvas
Ładowanie kondensatorów. Możemy też sprawdzić, że niezależnie od sposobu podłączenia spełniona jest zasada zachowania ładunku.
HTML5 Canvas
Obwód zamknięty z opornikiem i kondensatoren (połączenie równoległe i szeregowe). Pokazano zmiany potencjału w obwodzie (reprezentowany przez wysokość) i ładunku na okładkach kondensatora.
HTML5 Canvas
Obwód zamknięty z opornikiem i kondensatoren połączenymi równolegle. Pokazano zmiany potencjału w obwodzie (reprezentowany przez wysokość) i ładunku na okładkach kondensatora.
HTML5 Canvas
Na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym działa siła elektrodynamiczna. Kierunek i zwrot siły możemy określić np. na podstawie reguły lewej dłoni FBI (kciuk, wskazujący, środkowy).
HTML5 Canvas
Zasada działania silnika elektrycznego. Ramka obraca się na skutek działania momentu siły elektrodynamicznej, z jaką pole magnetyczne działa na przewodnik z prądem. Co pół obrotu następuje zmiana kierunku prądu, co powoduje, że moment siły ma cały czas taki sam zwrot.
HTML5 Canvas
Na elektron wpadający prostopadle do pola magnetycznego działa siła Lorentza. Kirunek siły jest prostopadły do kierunku prędkości i indukcji magnetycznej. Powoduje ona zakrzywienie toru ładunku – stanowi siłę dośrodkową.
HTML5 Canvas
Proton przyspieszany w polu elektrycznym, a następnie zawracany w polu magnetycznym (porusza się ze stałą prędkością po półokręgu) i ponownie  przyspieszany (pole elektryczne co pół okresu zmienia zwrot).
HTML5 Canvas
Pojawienie się różnicy potencjałów w przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny, gdy przewodnik umieszczony jest w prostopadłym do płynącego prądu polu magnetycznym.
HTML5 Canvas
Reguła Lenza nazywana też zasadą przekory. Obserwujemy kierunek indukowanego prądu przy zbliżaniu/oddalaniu magnesu lub przy jego obrocie.
HTML5 Canvas
Do półprzewodnika typu p podłączony jest plus baterii, a półprzewodnika typu n minus. Dioda spolaryzowana jest w kierunku przewodzenia. W odpowiednich warunkach na złączu zachodzi rekombinacja nośników ładunku (rekombinacja promienista). Energia elektronu zmienia się w ciepło i energię świetlną.
Prądnica
HTML5 Canvas

Przy obrocie cewki zmienia się pole powierzchni czynnej obwodu i w efekcie zmienia się strumień pola magnetycznego. Zmiany strumienia pola magnetycznego powodują powstanie siły elektromotorycznej indukcji.

Indukcja elektromagnetyczna
HTML5 Canvas
Indukowanie się napięcia (na skutek działania siły Lorentza) w przewodniku przemieszczanym prostopadle do linii sił pola magnetycznego
 
 

Elektromagnetyzm    Baterie   Fale   Dźwięk   Światło  Mechanika  Termodynamika Szczególna teoria względności   To top page