Fizyka, animacje HTML5 Canvas

Po kliknięciu nazwy poniżej wyświetlana jest animacja "HTML5 Canvas".
Proszę kliknąć "Powrót" w przeglądarce, żeby wrócić do tego panelu menu.

HTML5 Canvas
Ruch jednostajny po okręgu i ruch harmoniczny prosty obrazują ruch cząstek fali poprzecznej.
HTML5 Canvas
Drgania cząsteczek w fali podłużnej.
HTML5 Canvas
Oscylacyjny ruch cząstek przy powierzchni wody po orbitach kołowych lub eliptycznych.
Prędkość fali
HTML5 Canvas
Wyjaśnia związek między prędkością rozchodzenia się fali v, częstotliwością drgań f oraz długością fali λ.
Interferencja od dwóch źródeł
HTML5 Canvas

Fala wypadkowa jako wynik interferencji dwóch fal, o różnicy faz zależnej od położenia punktu.
Załamanie Fali
HTML5 Canvas
Ilustracja zmiany kierunku biegu fali w załamaniu i wyjaśnienie, pokazujące skutki zmiany prędkości lub długości fali.
Zasada Huygensa – fala kulista
HTML5 Canvas
Fala kulista, jako efekt interferencji fal wytworzonych przez źródła punktowe.
Zasada Huygensa – fala płaska
HTML5 Canvas
Fala płaska, jako efekt interferencji fal wytworzonych przez źródła punktowe.
Zasada Huygensa, a dyfrakcja
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie dyfrakcji, jako efektu interferencji fal wytworzonych przez źródła punktowe.
Zasada Huygensa
HTML5 Canvas
Zasada Huygensa w odbiciu i załamaniu. Linia żółta – czoło fali padającej.

Elektromagnetyzm    Baterie   Fale   Dźwięk   Światło  Mechanika  Termodynamika Szczególna teoria względności   To top page