Fizyka, animacje HTML5 Canvas

Po kliknięciu nazwy poniżej wyświetlana jest animacja "HTML5 Canvas".
Proszę kliknąć "Powrót" w przeglądarce, żeby wrócić do tego panelu menu.

HTML5 Canvas
Pomiar prędkości światła metodą Fizeau.  Wiązka światła, modulowana przez koło zębate, odbija się od odległego lustra i wraca do obserwatora przechodząc ponownie między zębami koła. Przy pewnej prędkości obrotów koła światło wracając do obserwatora trafia na zęby koła - obserwator nie widzi światła odbitego. Znając tę szczególną prędkość obrotów, odległość pomiędzy kołem i zwierciadłem oraz liczbę zębów koła można obliczyć prędkość światła.
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie powstawania w soczewce skupiającej obrazu rzeczywistego. Równanie soczewki.
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie powstawania w soczewce rozpraszającej obrazu pozornego. Równanie soczewki.
Lupa
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie powstawania w soczewce skupiającej obrazu pozornego. Równanie soczewki.
Zwierciadło skupiające
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie powstawania w zwierciadle sferycznym wklęsłym (skupiającym) obrazu pozornego.
Zwierciadło skupiające 2
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie powstawania w zwierciadle sferycznym wklęsłym (skupiającym) obrazu rzeczywistego.
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie powstawania w zwierciadle sferycznym wypukłym (rozpraszającym) obrazu pozornego.
HTML5 Canvas
Jeżeli w jednym z ośrodków prędkość rozchodzenia się fali zależy od częstotliwości, to fale o różnej częstotliwości załamują się pod różnymi kątami. W efekcie droga, po której porusza się fala, zależy od jej częstotliwości, czyli zachodzi rozszczepienie. (Wikipedia)
HTML5 Canvas
Wyjaśnia różnicę dróg optycznych promieni światła przechodzącego przez dwie szczeliny. W wyniku dyfrakcji, a następnie interferencji otrzymujemy na ekranie szereg minimów i maksimów interferencyjnych, w zależności od różnicy faz (co z kolei zależy od różnicy dróg) promieni interferujących.
HTML5 Canvas
Wyjaśnia różnicę dróg optycznych promieni światła przechodzącego przez siatkę dyfrakcyjną. W wyniku dyfrakcji, a następnie interferencji otrzymujemy na ekranie szereg minimów i maksimów interferencyjnych, w zależności od różnicy faz (co z kolei zależy od różnicy dróg) promieni interferujących.
HTML5 Canvas
Wyjaśnia różnicę dróg optycznych przy odbiciu światła od cienkiej folii.

Elektromagnetyzm    Baterie   Fale   Dźwięk   Światło  Mechanika  Termodynamika Szczególna teoria względności   To top page