Fizyka, animacje HTML5 Canvas

Po kliknięciu nazwy poniżej wyświetlana jest animacja "HTML5 Canvas".
Proszę kliknąć "Powrót" w przeglądarce, żeby wrócić do tego panelu menu.

HTML5 Canvas
Prędkość i droga w ruchu jednostajnym. Pole powierzchni pod wykresem zależności v od t przedstawia drogę.
HTML5 Canvas
Zmiana położenia (przemieszczenie) to wektor łączący położenie początkowe z położeniem końcowym.
HTML5 Canvas
Ta sama prędkość łódki względem wody jest różna względem otoczenia, w zależności od tego czy woda się porusza czy nie.
HTML5 Canvas
Przemieszczenie i prędkość z punktu widzenia obserwatora spoczywającego i poruszającego się.
HTML5 Canvas
Czerwone strzałki pokazują przyspieszenie (zmiany prędkości w ciągu jednej sekundy). Żółta strzałka pokazuje prędkość w danym momencie czasu.
HTML5 Canvas
Jeżeli w rzucie ukośnym prędkość początkowa jest skierowana na ciało spadające swobodnie, to jeżeli ruchy zaczną się w tym samym momencie, nastąpi zderzenie.
Wykres v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym
HTML5 Canvas
Pole powierzchni pod wykresem zależności v od t przedstawia drogę.

Wykres v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym(1)
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie wzorów na prędkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym na podstawie wykresu v(t).
Wykres v(t) w ruchu jednostajnie przyspieszonym(2)
HTML5 Canvas
Wyjaśnienie wzorów na prędkość i drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym na podstawie wykresu v(t)
Rzuty
HTML5 Canvas
Ruch ciała w rzucie poziomym i ukośnym. Analiza składowych ruchu – poziomej i pionowej.
Akcja i reakcja
HTML5 Canvas

Siła działania i siła reakcji nigdy nie znoszą się, gdyż zawsze działają na różne obiekty. W przypadku spoczywającej kuli, znosi się jej ciężar (siła grawitacyjna) z siłą reakcji podłoża (siła z jaką podłoże działa na piłkę).

Siła tarcia
HTML5 Canvas
Własności siły tarcia. Tarcie statyczne i tarcie statyczne maksymalne. Tarcie kinetyczne, działające na ciało poruszające się.
Wielokrążki
HTML5 Canvas
Ruch ciała zawieszonego na lince przerzuconej przez układ dwóch bloczków: ruchomego i nieruchomego. Wyjaśnienie w jaki sposób "zyskujemy" tu na sile (przełożenie=2) i dlaczego jest to zgodne z zasadą zachowania energii.
Odbicie z poślizgiem
HTML5 Canvas
Kiedy piłka wiruje, działająca w momencie odbicia siła tarcia powoduje zmianę kąta odbicia.
Efekt Magnusa
HTML5 Canvas
Powstawanie siły prostopadłej do kierunku ruchu, działającej na obracającą się bryłę obrotową, poruszającą się względem cieczy lub gazu. Pojawiająca się różnica ciśnień opisana jest przez równanie Bernoulliego.
Prawa ruchu
HTML5 Canvas
Obrazuje zmiany przyspieszenia związane za zmianą masy obiektu i działającej na niego siły.
Równanie ruchu1
HTML5 Canvas
Dynamiczne równanie ruchu w przypadku ciała poruszającego się po poziomym podłożu, bez tarcia.
Równanie ruchu2
HTML5 Canvas
Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał połączonych liną, poruszających się po poziomym podłożu, bez tarcia.
Równanie ruchu3
HTML5 Canvas
Dynamiczne równanie ruchu w przypadku opadania ciała zawieszonego na linie.
Równanie ruchu4
HTML5 Canvas
Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał połączonych liną przerzuconą przez bloczek nieruchomy. Jedno z ciał porusza się po poziomym podłożu bez tarcia, drugie wisi zaczepione do drugiego końca liny.
Atwood Machine
HTML5 Canvas
Dynamiczne równania ruchu w przypadku dwóch ciał wiszących na linie przerzuconej przez bloczek nieruchomy.
Siła wypadkowa1
HTML5 Canvas

Wypadkowa dwóch sił, które nie są równoległe, działających na bryłę sztywną.
Siła wypadkowa2
HTML5 Canvas
Wypadkowa dwóch sił, o tych samych zwrotach, działających na bryłę sztywną.
Siła wypadkowa3
HTML5 Canvas
Wypadkowa dwóch sił, o przeciwnych zwrotach, działających na bryłę sztywną.
Przyspieszenie dośrodkowe
HTML5 Canvas
Wyjaśnia pojawienie się przyspieszenia dośrodkowego w ruchu jednostajnym po okręgu.
Ruch środka masy
HTML5 Canvas
Ruch środka ciężkości obiektów, które wykonują ruch harmoniczny prosty i ruch obrotowy.

Elektromagnetyzm    Baterie   Fale   Dźwięk   Światło  Mechanika  Termodynamika Szczególna teoria względności   To top page