Materiały dydaktyczne z fizyki dla szkół wyższych i średnich

 Japoński

Animacje z fizyki (HTML5 Canvas , GIF)

Elektromagnetyzm Baterie Fale Dźwięk

 

 

 

 

Światło Mechanika Termodynamika Szczególna teoria względności

 

 

 

 

     

Manufacturer; Miyazaki Prefecture High school Teacher of physics  Kouichi Yuasa  yuasa@miyazaki-c.ed.jp